Hon. Dr Anthony Akoto Osei

Hon. Dr Anthony Akoto Osei

Minister of Monitoring & Evaluation